| Inloggen | Registreren
U bent niet ingelogd

Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad

Wensen en verwachting MR en bestuurder

http://www.infowms.nl/toolkit-en-publicaties/handreikingen/handreiking-het-ambitiegesprek/

Agenda
Openbare GMR vergadering 1
18-09-2017
19.00 uur
J.P. Heijeschool, Pr. Hendriklaan 30, Hoofddorp
Openbare GMR vergadering 1
31-10-2017
20.00 uur
nader te bepalen
Basis training medezeggenschap
15-11-2017
17.30 uur
Hoofddorp
Divers
Geen diverse documenten